Mellem/Lang:

Alberte Kjær

Esben Hornum

Frederik Ernst

Jacob Sommer Simonsen

Jens Søndergaard Jensen

Julie Frøslev Mathisen

Maja Alm

Mikael Johnsen

Mikkel Dahl-Jessen

Niels Peter Nielsen

Omar Hassan

Rasmus Lindgren

Simon Müller Larsen