Mellem/Lang:

Alberte Kjær

Frederik Ernst

Jacob Sommer Simonsen

Jens Søndergaard Jensen

Julie Frøslev Mathisen

Lise Kandborg Sørensen

Maja Alm

Michael Jensen

Mikael Johnsen

Mikkel Dahl-Jessen

Niels Peter Nielsen

Omar Hassan

Simon Müller Larsen