AGF Atletiks vision og mission

Vision

Vi vil opleves, og være kendt, som Danmarks bedste træningsmiljø, hvor hvert medlem får mulighed for at maksimere sit potentiale.

  • Vi vil have et træningsmiljø, der kendt for at fokusere på talentudvikling og dannelse frem for blot resultater.
  • Vi vil have et ambitiøst og socialt velfungerende træningsmiljø, med fokus på forbedringer for den enkelte samt gruppen.
  • Vi skal have et anerkendt elitemiljø, der præsterer på højeste niveau i Danmark og markerer sig internationalt.

Mission

Vi vil tilbyde niveaubaseret, velorganiseret og optimal træning på højt niveau med kompetente dedikerede, og vellidte trænere.

  • Vi vil tilbyde et attraktivt og udviklende træningsmiljø for ungdoms-, elite- og konkurrenceudøvere samt motionister.
  • Vi vil være synlige ved relevante lokale og nationale konkurrencer samt i medierne.
  • Vi vil tilbyde fællesskab og sammenhold på tværs af niveauer og træningsgrupper via sociale arrangementer og træningslejre.
  • Vi vil tilbyde et sundt træningsmiljø, hvor vi er opmærksomme på hinanden.
  • Vi vil opretholde et dopingfrit træningsmiljø.
  • Vi har en gensidig stærk relation til Aarhus Motion, herunder ved at bakke op om deres arrangementer ved frivillig indsats.