Alle medlemmer af klubben er underlagt regler fra Anti Doping Danmark. Her er det vigtigt at skelne mellem reglerne for motionister og udøvere på nationalt niveau. Som motionist kan man tage lægeordineret medicin, mens udøvere på nationalt plan er underlagt skrappe regler.

Vi henviser til Anti Doping Danmark for mere information, blandt andet Udøverguiden og online kurset Ren Vinder.

Bemærk at de praktiserende læger ikke altid kender reglerne og derfor kan give fejlagtig information. Bemærk også at kosttilskud kan være problematiske.