AGF Atletiks elitekoncept

 

I PDF filen kan man finde AGF atletiks elitekoncept, som indeholder kravtider, støttebeløb, støttegrupper og beskrivelse af de forpligtelser den eliteaktive har overfor klubben.

AGF Elitekoncept